Co je Zlobice?

Zlobice jsou noviny pro Kuřim a okolí je zaměřené na region Kuřimi a nejbližšího okolí. Jde měsíčník formátu A4 s barevným vnějším dvojlistem o rozsahu 36 – 48 stran. Vychází v nákladu 900 – 1.100 ks, remitenda se pohybuje od 0 – 200 ks, je tedy kupován v průměru 1/2 kuřimských domácností. V regionu Kuřimi jde o nejčtenější periodikum. Je v prodeji ve vybraných kuřimských obchodech.
V elektronické podobě ho lze odebírat s pomocí systému Alza Media. Vychází zpravidla první nebo poslední pátek v měsíci. O prázdninách vychází prázdninové dvojčíslo. Prodejní cena jednoho čísla je 15 Kč v tiskové podobě a 12 Kč v elektronické podobě.

Zlobice jsou informace o Kuřimi, které jinde nenajdete.

Seznam prodejních míst v Kuřimi

 • Stánek Soukupová Jindřiška, náměstí Osvobození
 • Stánek Soukupová Jindřiška v areálu TOS Kuřim, Blanenská
 • Trafika Vintrová, Legionářská 587
 • Trafika nádraží vestibul ČD
 • Trafika Čokohotel, náměstí 1. května
 • KME – elektro, domácí potřeby, Tyršova 16
 • AB Oil – benzinová pumpa, Tyršova
 • Drogerie Marek, Legionářská 671
 • Vinotéka Perkmistr, Tyršova 52
 • Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902/1
 • Tabák, areál KIK
 • Online na Alza Media

Uzávěrka

Vycházíme zpravidla první pátek v měsíci, uzávěrka je 8 dní před vyjitím. Více v sekci termíny.

Vzorová čísla

Leden 2018

Leden 2019

Příspěvky k uveřejnění

Je možné předávat osobně, poštou nebo e-mailem u vydavatele nejpozději do 10 dnů před distribucí příslušného čísla. Redakce a vydavatel si vyhrazují právo příspěvek nepřijmout, zejména pokud by jeho zveřejnění odporovalo zákonům nebo dobrým mravům či bylo pro čtenáře nezajímavé. Nevyžádané materiály se nevracejí, příspěvky se nehonorují, důvody neuveřejnění se nesdělují. Redakce si dále vyhrazuje právo na běžnou redakční úpravu textu, případně na jeho krácení, což bude uvedeno v poznámce k textu.

Zasílání novin

Na základě telefonické, písemné nebo emailové objednávky u vydavatele, sdělení adresy a úhrady předplatného ve výši 37 Kč (27 Kč poštovné + 15 Kč Zlobice) za 1 kus novin, je možné sjednat zasílání poštou v následný pracovní den po dni distribuce.