Inzerce

Ceník firemní inzerce

formát rozměr šířka x výška v mm cena ČB inzerce dle četnosti uveřejnění
1 krát 2-5 krát 6-10 krát 11 krát
1/1 174 x 245 (na výšku) 3 800 3 420 3 040 2 850
1/2 174 x 121 (na šířku) nebo 85 x 245 (na výšku)  1 900 1 710 1 520 1 425
1/4 85 x 121 (na výšku) nebo 174 x 60 (na šířku)  1 000 900 800 750
1/10 85 x 50 (na šířku) 500 450 400 375
1/24 55 x 28 (na šířku) 200 180 160 150

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

 • Za barevné provedení inzerátu na poslední straně se připočítá 75% přirážka.
 • Za barevné provedení inzerátu na druhé a předposlední straně se připočítá 50% přirážka.
 • Za barevné provedení inzerátu na první straně se připočítá 100% přirážka a je možná jen u malých inzerátů a po dohodě.
 • Po dohodě je možno zadat i nestandardní rozměry, cena pak odpovídá ploše inzerátu.
 • Pro inzerci nabízených pracovních míst poskytujeme 25% slevu.
 • Při celoroční inzerci možnost dalších reklamních služeb v ceně.
 • Nabízíme další služby:  – vkládaná inzerce, reklamní články a fotografie, návrhy textů a grafické zpracování.
 • Inzerce kulturních, sportovních a občanských akcí v přiměřeném formátu v nebarevném provedení je zdarma.
 • Společenská kronika (občanské oznámení: narození, svatby, životní výročí, úmrtí a pod.) je zdarma.

 

Specifikace podkladů – jaká zasílat data

Podklady pro inzerci zasílejte na zlobice@zamekkurim.cz.

 • Pro černobílé inzeráty posílejte přesný rozměr dle tabulky ceníku, obraz ve stupních šedi, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd).
 • Pro barevné inzeráty posílejte přesný rozměr dle tabulky ceníku, obraz v CMYK, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd).
 • Rozměry pro celostránkovou inzerci jsou 210 x 297 mm + 3 mm na ořez, CMYK, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd). U celostránkové inzerce musí být hrubý formát inzerátu na spad (před ořezem) na spadových stranách rozšířen o 3 mm a zároveň 3 mm dovnitř inzerátu od ořezu nesmějí být umístěny žádné podstatné informace, neboť mohou být při technologickém zpracování oříznuty.

Jednoduché inzeráty jsme schopni zpracovat a vytvořit.

 

Podklady pro další zpracování – jak zasílet fotografie, text a loga

 • fotografie – originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech JPEG, PNG.
 • loga – originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech EPS, AI, vektorové PDF, WMF, TIFF.
 • text – plný a  čitelný strojopis, text v  elektronické podobě zpracovaný v  MS Word, soubor s koncovkou *.doc nebo *.docx. Obrázky lze vkládat do dokumentu aplikace MS Word, ale je NUTNO je navíc poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.

 

Způsob zadávání inzerce

Případné objednávky lze učinit osobně v redakci novin nebo osobně, písemně, faxem nebo e-mailem u vydavatele novin nejpozději do 10 dnů před distribucí příslušného čísla (vzor objednávky pro firemní inzerci).

Forma úhrady komerční inzerce

 • Při jednorázové inzerci: na základě faktury převodem nebo hotově u vydavatele po zveřejnění inzerátu.
 • Při vícečetné inzerci: na základě faktury převodem nebo hotově u vydavatele postupně za příslušné zveřejnění.

Vzor: Objednávka firemní inzerce ve formátu *.doc