Občanská inzerce

Podání občanské řádkové inzerce zdarma

Občanskou inzerci uveřejňujeme zdarma. Inzerát uveřejňujeme pouze jednou, chce-li jej inzerent zopakovat, musí jej podat znovu. Redakce neručí za serióznost inzerentů, vyhrazuje si ale právo inzerát nepřijmout, pokud by jeho uveřejnění odporovalo zákonům nebo dobrým mravům. V občanské inzerci neuveřejňujeme inzeráty delší, než 10 řádků čtvrtinového sloupku (320 znaků i s mezerami). Rovněž zde neuvádíme inzeráty, kde je vysoká pravděpodobnost, že zadavatelem je realitní kancelář nebo její kontaktní osoba. Případné objednávky lze učinit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem u vydavatele nebo v redakci novin nebo osobně v Klubu Kotelna, Popkova 1012, Kuřim. Dále také vyplněním následujícího formuláře.